Nyt fra forening / udvalg

Foreningens udvalg.
2017
Bestyrelsen i Landsbyerne i Danmark har nedsat udvalg.

Udvalgene kan indkalde medlemmer.

Planloven: Steen Kjær, Svend Erik Larsen.
Kirken på landet: Steen Kjær, Bodil Therkelsen.
Digital infrastruktur: Kjeld K. Hansen.
Årets Landsby: Steen Kjær, Knud Erik E. Jensen.
Forsamlingshusene: Svend Erik Larsen, Knud Erik E. Jensen.
Håndværk og småindustri: Vagn Top, Svend Erik Larsen.
Belåningsproblemer: Preben Jørgensen, Kjeld K. Hansen.
Lokalråd i hele landet: Kjeld K. Hansen, Vagn Top.
Skoler: Knud Erik E. Jensen, Bodil Therkelsen, Preben Jørgensen.