Medlemskab

Bliv medlem af
Landsforeningen “LANDSBYERNE I DANMARK”
KONTINGENT: 

Enkeltpersoner – kr. 100,00 pr. år

Foreninger, organisationer, institutioner og lignende – kr. 300,00 pr. år.

Ved bankoverførsel: Reg.nr. 0847 kto.nr. 0000398608  (Rise Sparekasse)
INDMELDELSE: I

Bestil medlemskab ved henvendelse til kassereren, Preben Boye Jørgensen, Majsvænget 13,  Aagaard, 6040 Egtved

e-mail: majsvaenget13@gmail.com , Tlf.: 24678016 eller til bestyrelsens medlemmer