Medlemskab

Bliv medlem af
Landsforeningen “LANDSBYERNE I DANMARK”
KONTINGENT: 

Enkeltpersoner – kr. 100,00 pr. årdomyhomework mail order brides

Foreninger, organisationer, institutioner og lignende – kr. 300,00 pr. år.

Ved bankoverførsel: Reg.nr. 0847 kto.nr. 0000398608  (Rise Sparekasse)
INDMELDELSE: I

Bestil medlemskab ved henvendelse til kassereren, Jette Weber, Rosenvænget 16 5560 Aarup Mail:  fweber@mail.dk Tlf. 51280310 eller til bestyrelsens medlemmer