Landsforeningen deltager i folkemødet på Bornholm

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark på Folkemødet
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark deltager i år med en event med titlen Organisering i Landdistrikterne.
Undertitlen: Hvad gør vi for bedre at forstå hinanden, og for at andre forstår os?
Der er debatoplæg fra personer, der har indgående kendskab til livet i de danske landdistrikter. Det gælder såvel ildsjæle som koordinatorer og organisatorer, der hjælper ildsjæle med at få gennemført de idéer, de brænder for. Ligeledes består panelet af teoretikere, politikere og kommunale administratorer.
Navne på paneldeltagere: Conny Skovbjerg landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune, Antropolog Anna Pedersen Bækhøj, Formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer Peter Juel Jensen, Højskoleforstander Tyge Mortensen, Søren Brink Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune, Borgmester Morten Andersen Nordfyns Kommune og næstformand i Landsbyerne i Danmark og i Nordfyns Landdistriktsråd samt kasserer i Krogsbølle Sogns Lokalråd Kjeld Hansen.
De fleste ildsjæle er kendt med udfordringerne omkring gennemførelse af deres idéer. Det kan nogle gange være svært at forstå de love og regler, man skal tage hensyn til, når man kommer med en god idé. Her kan et landdistriktsråd/lokalråd være en stor hjælp, og være med til at projektet kommer gennem nåleøjet, inden ildsjælen brænder ud.
Landdistriktsrådet/lokalrådet kan også være til stor hjælp for såvel politikere som kommunens administrative personale, idet en tæt kontakt mellem parterne kan imødekomme mange argumenter fra begge sider, inden der tages en beslutning. Herved undgår man mange spildte timer på behandling af indsigelser. Og i disse ”samskabelsestider” er en organisering i lokalområderne en absolut nødvendighed.
Link til Folkemødets hjemmeside, hvor vores event foregår på stand H6 M/S SAMKA: https://folkemoedet.dk/program/

Vagn Top og Kjeld Hansen