Bestyrelse/Kontakt

BESTYRELSEN PR. 1. MAJ 2018
Formand:  Steen Kjær Jensen
Kærlighedsstien 1, Skydebjerg
5560 Aarup
Tlf.: 64431839 / 23267965
mail:arkitektsteenkjaer@hotmail.com
Næstformand:
Kasserer: Jette Weber

Rosenvænget 16

5560 Aarup

Tlf. 51280310

Mail.:  fweber@mail.dk

Sekretær: Knud Erik Elmann Jensen

Emborgvej 54, Boes

8660 Skanderborg

Tlf: 86577336 / 71788894

Mail: knud.erik.elmann@gmail.com

IT ansvarlig:
 Best.medlem:  Bodil Therkelsen
Kallerupvej 148
4400 Kalundborg
 Tlf. 40626877:
Mail: stavbt@hotmail.com
 Best.medlem: Kim Knudsen

Hørbygårdvej 17

9500 Hobro

tlf. 20132272

Mail: kim_knudsen@post.tele.dk

1. suppleant: Poul Verner Christensen

Vænget 2

6818 Årre

Tlf. 22965790

Mail: pvc@cdnet.dk

2. suppleant: William Jensen
Elvira Madigansvej 13
Lundby, Tåsinge
5700 Svendborg
 Tlf.:   6254 1105 / 2174 1184

Mail: wmj@william-jensen.dk

 
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre stiller sig gerne til rådighed, ved afholdelse af foredrag, deltagere i paneldebatter, emne- og temadage etc.
Vederlag, befordringsudgifter etc. aftales med de pågældende personer.