Bestyrelse/Kontakt

BESTYRELSEN PR. 1. MAJ 2017

 

Formand:  Steen Kjær Jensen
Kærlighedsstien 1, Skydebjerg
5560 Aarup
Tlf.: 64431839 / 23267965
mail:arkitektsteenkjaer@hotmail.com
Næstformand: Kjeld Hansen
Thygesensvej 15
5450 Otterup
Tlf: 21455260
kjeldkramsbjerg@gmail.com
Kasserer: Preben Boye Jørgensen
Majsvænget 13, Aagaard
6040 Egtved
Tlf.: 24678016
majsvaenget13@gmail.com
Sekretær: Knud Erik Elmann Jensen

Emborgvej 54, Boes

8660 Skanderborg

Tlf: 86577336 / 71788894

knud.erik.elmann@gmail.com

IT ansvarlig: Vagn Top
Vesterlaugsvej 7
Brylle
5690 Tommerup
Tlf.: 22470777
vagntop@ferie-fyn.dk
 Best.medlem:  Bodil Therkelsen
Kallerupvej 148
4400 Kalundborg
 Tlf. 40626877:
stavbt@hotmail.com
 Best.medlem:  Svend Erik Larsen
Trunderup Donsvej 8, Trunderup
5772 Kværndrup
 Tlf.: 60922023
piasvenderik@gmail.com
1. suppleant: Mogens Tøttrup
Toftevej 40                                     Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 4016 6037
amtott@hotmail.com.
2. suppleant: William Jensen
Elvira Madigansvej 13
Lundby, Tåsinge
5700 Svendborg
 Tlf.:   6254 1105 / 2174 1184
william.jensen@rsyd.dk
 
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre stiller sig gerne til rådighed, ved afholdelse af foredrag, deltagere i paneldebatter, emne- og temadage etc.
Vederlag, befordringsudgifter etc. aftales med de pågældende personer.