Årets Landsby

FEJØ ER ÅRETS LANDSBY 2018

Evnen til at samarbejde og skabe resultater i form af øget bosætning og arbejdspladser e domyhomework.pro nøgleordene for den landsby, der kåres til Årets Landsby 2018.

Den ære er Fejø nu løbet med. Det er der gode grunde til. 

Fejø har nemlig de seneste år fået gennemført flere vigtige tiltag på øen. Som et ekstra gode skabes der også nye muligheder for andre små lokal-samfund i Danmark. Lokale ildsjæle har således sikret øens skole. Det er bl.a. sket ved at få ændret lovgivningen, sådan at det nu er  muligt at oprette satellit-afdelinger for privatskoler. 

rthai women

Senest er Fejø gået i spidsen i en sag, der involverede Ankestyrelsen. Vi ville sikre at der ydes samme hjemmehjælp til ældre på øen, som når man bor på “fastlandet”. Den sag har skabt præcedens for ældre på alle småøerne i Danmark. 

Dertil kommer et hav af andre initiativer, for eksempel et stort fokus på omstilling og permakultur. Det tiltrækker unge mennesker fra hele verden, og flere af dem bosætter sig på øen. Vi har spændende erhvervs-initiativer. Alt sammen noget, som har medvirket til at sætte Fejø på landkortet. Samtidig har det øget bosætningen og grundlaget for erhverv på øen. 

Kåringen skyldes således ikke en eller få personers indsats. Den skyldes øens samlede indsats, evnen til at tage ansvar og en stor kærlighed til øen. Vi har et samarbejde, hvor der løftes i flok. Vi har en kollektiv indstilling til, at Fejø ikke kan eller må afvikles. Tværtimod: Fejø kan, skal og vil fortsætte i udvikling. 

At blive Årets Landsby er derfor et kæmpe skulderklap til alle de ildsjæle, der tager ansvar for Fejø. Det gælder uanset om det er med praktisk hjælp, med politisk lobbyisme, deling af de gode historier, foreningsarbejde eller noget helt andet. Titlen som Årets Landsby er en stor cadeau til alle der er med til at løfte Fejø!

Næste skridt bliver at fejre succesen. Det kommer til at foregå ved en officiel kåring den 25. august på Fejø. Flere informationer følger senere.

Bag om prisen:

Ansøgningsfristen for indstilling af landsbyen var den 30. april 2018. Den 14. juni kom det frem, at Fejø var nomineret som en af de 3 finalister. Herefter gik det store arbejde i gang med at få tilrettelagt den dag, hvor bedømmelseskomiteen besøgte Fejø. Det skete lørdag den 4. august, og indsatsen har båret frugt. Fejø er nu kåret som vinder. Læs mere om komiteens besøg og forholdene bag nomineringen her: Bedømmelseskomiteen besøger Fejø

https://www.tveast.dk/nyheder/10-08-2018/1930/fejo-bliver-arets-landsby-2018?autoplay=1#player

 

Nu er det blevet tid til at finde Årets Landsby 2018.

Der skal noget meget mere afgørende til end et nyt shelter, byporte, legeplads eller en ny skulptur for at skabe øget bosætning og flere arbejdspladser i landsbyerne. Ildsjæle, samarbejde og konkrete resultater kendetegner det lokalsamfund, der ender med at løbe med prisen som Årets Landsby 2018, fortæller formanden for bedømmelseskomiteen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter.

– Når vi i år sætter fokus på de konkrete resultater af ildsjælenes engagement, er det i erkendelsen af, at landsbyerne ikke kan sidde og vente på udviklingen, men i høj grad må skabe den selv. Derfor kigger vi særligt efter landsbyer, der gennem samarbejde og idérigdom har formået ikke bare at trække tilflyttere til byen, men faktisk også har skabt job til dem, siger Carsten Hansen.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit.

Formanden for Forenet Kredit, Nina Smith, udtaler:

– Samarbejde kan skabe store resultater. Samarbejde har skabt den danske andelsbevægelse og dansk realkredit – som Forenet Kredit er rundet af. Det er vigtigt at belønne de ildsjæle, som gør en forskel for fællesskabet i lokalområderne og er med til at skabe udvikling i Danmark.

For at komme i betragtning, skal der er være tale om en landsby med under 2000 indbyggere, der har en udviklingsplan og er organiseret med et lokalråd eller lignende. Vil man søge om at komme med i feltet, skal der indsendes en ansøgning på højst to sider, en kopi af udviklingsplanen, vedtægter for lokalrådet samt det seneste referat fra generalforsamlingen.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

I 2017 gik Årets Landsby, der var fokuseret på digitalisering, til den vestsjællandske landsby Vallekilde. Her tog borgerne den digitale udvikling i egne hænder. De havde bl.a. etableret en interaktiv plakatsøjle, muliggjort betaling med mobilepay i bylauget og lavet en virtuel Grejbank, hvor borgerne delte alt fra tværfløjter til lift med hinanden.

 

Kåring af Årets Landsby, 2017

Vallekilde, i Odsherred. 

Lørdag den 2. september 2017 var Landsbyen Vallekilde i festligt lag,

Landsbyen fejrede udnævnelsen, som byggede på det nutidig og aktuelle begreb, én digital landsby.

 Selve kåringen og festlighederne startede ved Landsbyens interaktive infostander på plænen overfor højskolen.  

Formænden for Landsforeningerne, Landsbyerne i Danmark og Landistrikternes Fællesråd, samt Annette Vilhelmsen,der står i spidsen for dommerkommiteen overrakte, og nedlagde her den obligatoriske granitflise, som for 21. gang viser eet varigt tegn for én landsbys udnævnelse.

 Annette Vilhelmsen begrundede valget af netop Landsbyen Vallekilde,

der med sine finurlige digitale initiativer, lever helt op til vor tidsalder.

V”Stafetten” som dommer for næste års Landsby gav Anette Vilhelmsen herefter videre til tidligere Minister for Landistrikte og Øer, Carsten Hansen.

 Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov gav Landsbyen eet par

velmente ord med på vejen, omkring en Landsby der helt lever op til sin status som en Landsby der selv vil, og så fik sin selvstændighed tilbage   ved eet hæklet byskilt der havde været henlagt på kommunekontoret. 

Ja, så én Hornfanfare, og festlighederne fortsatte på Landsbyens Tingsted, hvor landsbyens borgere og gæster herefter samles til forsat underholdning , musik, lykønskninger, m.m.                                                                                                   

Fra Landsforeningernes repræsentanter ved Thyge Mortensen, Landistrikternes Fællesråd,

og Steen Kjær , Landsbyerne i Danmark, som hver især gav deres bidrag, 

For dommerkommiteen blev dagen flot afrundet med et show,

én fremføring omkring landsbyens fiktive ”Gerda Lyhns” væren efter et kik i dagbogen.

En flot fremføring af forfatterne og fortællerne, Donslund og Weize, med musikerne Bugge og Larsen. 

Eet stort tillykke, og tak til hele Landsbyen for én flot dag, og selvfølgelig dagen og landsbyens ildsjæl Jacob Antvorskov. 

                                           Dommerkommiteen , årets Landsby i Danmark.

                                             Steen Kjær

 Årets Landsby

Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark går nu på jagt efter Årets Landsby 2017. Denne gang er temaet Den digitale landsby.

Ildsjæle og fællesskaber fylder meget i det lokalsamfund, der ender med at løbe med prisen som Årets Landsby 2017, fortæller formanden for bedømmelseskomitteen, Annette Vilhelmsen, der også er direktør for Tietgen i Odense.

– Det gode liv i landsbyerne kommer ikke af sig selv. Mange mennesker engagerer sig og yder hver dag en kæmpe indsats for fællesskabet. Det og dem vil vi gerne fejre med den historiske pris, der bliver uddelt for 21. gang, siger hun.

Men det er ikke nok at have aktive borgere og mange projekter. I år er der nemlig fokus på Den digitale landsby, og prisen går derfor til en landsby, som har ydet en særlig indsats for at styrke den digitale infrastruktur lokalt og dermed bidraget til omdannelsen af Danmark til en digital vindernation.

– Det er afgørende, at borgerne i fællesskab arbejder for at skabe levedygtige landsbyer, og her er mobil- og bredbåndsdækning en vigtig forudsætning for at gøre det mere attraktivt at bo og leve uden for de store byer, siger Annette Vilhelmsen og fortsætter:

– Højhastighedsbredbånd er vigtigt for de erhvervsdrivende, for turisterne og for almindelige familier. Det er simpelthen lige så vigtigt som el og vand.

Ud over digitalisering, som er årets tema, samler interessen sig om landsbyer med under 2000 indbyggere, der har en udviklingsplan og som er organiseret med et lokalråd eller lignende.

Ansøgninger skal fremsendes til Landdistrikternes Fællesråd senest tirsdag den 18. april 2017 på mail@landdistrikterne.dk. Ansøgningens omfang er maksimalt 2 normalsider á 2400 anslag. Bilag modtages ikke.

Tidligere modtagere af Årets Landsby er: Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads, Vestervig og senest Trekroner-området.

Bedømmelseskomiteen består af Annette Vilhelmsen, Carsten Abild, Sten Kjær Jensen, Charlotte Christiansen og Mads Munk Jepsen. Komitéen sekretariatbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd.

Fakta: 

– Landsbyer under 2000 indbyggere kan søge om at blive Årets Landsby.

– Der skal være udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen.

– Ildsjæle skal være det bærende element.

– Ansøgningsfristen er tirsdag den 18. april 2017.

– Vinderen bliver kåret til sommer.

 

                                             –  Årets landsby I Danmark I 2013.

FORMANDENS TALE D. 27. OTOBER 2013:

”Mange menneskers arbejde for Vestervig gennem tiderne – mange ting og hændelser har spillet ind gennem årene – alt sammen har været med til at sende vores kære by på en gevaldig rutchebanetur,  hvor vi først har været helt oppe at ringe inden det gik den anden vej – nedad til en stillestående og ikke værdig  tilværelse ved foden af bakken.

Men det skulle heldigvis vise sig, at vognen kunne skubbes i gang igen,  og med alle kræfter lagt i – bevæger den sig langsomt men sikker op ad bakken. Og det skal den blive ved med –vi ønsker ikke mere den halsbrækkende tur nedad igen!

I gammel tid var der skudefart her til stedet: ”Vester i Vig”. Det var et omdrejningspunkt for bla. studehandel. Her blev én stor kirke med tilhørende kloster bygget. Derfor kalder vi også Vestervig for Klosterbyen. Her residerede en overgang oven i købet en biskop, som dog blev forflyttet til Børglum Kloster i Himmerland.

Klostret blev nedlagt og revet ned, og Vestervig Kirke fik sit nuværende, imponerende ud-seende og status som Nordens største landsbykirke. Kirken besøges i øvrigt årligt af 25.000 turister.

I 1833 blev Thinghuset bygget, og sagfører og præst har siden diskuteret, om Vestervig voksede op som følge af kirken eller rundt om Thinghuset. Nok lidt af hvert har spillet ind.

Under alle omstændigheder voksede Vestervig støt og roligt, og var omkring år 1900 en af de mest betydende byer uden for Thisted. Her blev opført sygehus i 1855 – her var apotek,posthus, dommer – retsvæsen og Thinghus med fængsel – flere pengeinstitutter – et væld af forretninger og selvstændige håndværkere. – Men så blev jernbanen lagt ud om Vestervig. Af en eller anden grund – der er flere teorier – kom banen i stedet til at gå gennem bla. de dengang 2 små nabo-bysamfund  – Hurup og Bedsted. Det gav grundstødet til Vestervigs fald fra tinderne.

Men Vestervig var dog stadig et godt fungerende bysamfund i 1950 ´ne. Da var der ca. 55 forretninger i byen, og tog vi alle  med var der 91 stk. næringsdrivende, institutioner mv.-  I år. 2003 var tallet i stedet 39! Mere end en halvering!

Men der har heldigvis altid været positive kræfter i byen. Folk, som ikke bare sad på deres flade og lod udviklingen køre byen helt ud på et sidespor. For at sætte skub i erhvervsud-viklingen blev ”Selskabet af 1968” stiftet i 1970. Dette selskab har været fødselshjælper for mange nye butikker og firmaer. Man fik bl.a. en boghandler til byen, sat gang i turist-industrien og tog aktiv del i kampen om bevarelse af mange institutioner.

Selskabet stod også for oprettelse af ”ASX 1432 Aps”, der i 1981 var hovedkraften bag  gen- opførelsen af den nedbrændte Thinghuskro. Så gennem tiderne har borgerne stået sammen når det strammede til og ydet den nødvendige indsats.

Trods tidernes ugunst lykkedes det at anlægge ny fodboldbane og rejse denne idrætshal, som vi sidder i nu,

Vestervig Håndværker- & Borgerforening samt daværende Handelsstandsforening har stedse kæmpet for byens overlevelse. Der blev hele tiden arbejdet på nye projekter.

Klosterparken i byens hjerte blev anlagt i 1996 og siden udbygget en del. 4 – 5 år senere blev hovedgaden og torvet samt busholdeplads renoveret for ca. 11,5 mill. kroner for kommunale- og amtslige midler.

Så byen har hele tiden prøvet at holde hovedet over vande. Men omkring år 2.000 måtte vi erkende et tiltagende problem: En snigende landsbydød, hvor symptomerne  gav sig udtryk i vigende beboerantal og tiltagende mængde af tomme huse især ejet af Låsby Svendsen. Det så absolut ikke godt ud!

Hvad hjælper det, at vi anlægger ny park og renoverer gader og torv, når byens hovedgade er skæmmet af forfaldne huse? i 2002 blev der banket i bordet – vi ville ikke finde os i mere.

Kort fortalt blev vores arbejde organiseret i div. udvalg med ansvaret for, at nå de mål som hvert udvalg fik udstukket. Der blev afholdt flere borgermøde, hvor vi fik mange ideer at arbejde med. Der blev nedsat et Byfornyelsesudvalg til koordinering og i værksætning.

Otto Lægaard havde dengang eget projektkontor, og han skaffede inden for en kort årræk-ke 785.000 kr. til projekter som:  Ny p-plads og planchehus ved Klostermøllen – renovering af tennisbanen – anlæggelse af Frugtlunden – anlæggelse af vandrerstier rundt om byen –kælkebakken i Klosterparken samt belysning her  –   og en del andre tiltag.

Vi havde det motto – aldrig et år uden flere indvielser. Der skulle hele tiden fortælles så mange gode historier som muligt om Vestervig. Det styrkede moralen og vores selvværd. Vi fik lavet mange gode ting, men vi stod stadig med det alvorlige problem – de tomme huse! Vi kunne ingenting gøre. Loven om byfornyelse og udvikling af byer var ikke meget værd. Man havde i den intet våben, som kunne bekæmpe uvæsenet. Jeg havde i løbet af2006 mange samtaler med Torsten Scack Pedersen, og han lovede at forfølge sagen.

Det endte med en betydelig opstramning af Byfornyelsesloven d. 1.7.2008. Nu havde vi endelige mulighed for at gøre noget ved de tomme huse. Man kunne med loven i hånd tvinge ejeren til enten at bringe huset i beboelig stand eller

Writers have a huge volume of experience in educating academic articles on a variety of themes and subjects. Trained writers aren’t only trained in writing, but in addition in adhering to the site’s guidelines as soon as it comes to supplying services to clients. Hiring reliable personal statement services Is what you will require. An honest essay writing service will use information you provide to be certain to obtain content written from scratch which satisfies your needs. Locating a worthy

nedrive det. Blev der ikke gjort noget kunne man i sidste ende ekspropriere og nedrive ejendommen.

Vi blev hurtigt klar over, at vi skulle have et værktøj, som kunne håndtere køb og salg af huse og samarbejde med kommunen i kondemmeringssager. Derfor fik vi etableret ”Vestervig Byfornyelse Aps” i august 2006 med en egenkapital på kr. 200.000  rejst af byens borgere.

Da vi alle blev til Thistem kommune var vi så heldige, at denne kommune  sammen med Lolland kommune og Bornholms kommune havde indledt et samarbejde med Realdania under titlen ”Mulighedernes Land”. Her skulle der inden for beløbsrammen 60 millioner- 30 fra Thisted kommune og 30 fra Realdania – laves demonstrationsprojekter med nye ideer til udvikling af landdistrikter.

På grundlag af det arbejde vi havde lavet indtil da,  blev vi udpeget til den ene af 2 byer i kommunen,  som kunne få ”fjernet de rådne tænder i byens gebis”. Yderligere kunne vi få andel i de såkaldte områdefornyelsesmidler.

Så gik det stærkt. ”Vestervig Byfornyelse Aps” opnåede stor succes i samarbejde med kom-munen,  og 17 huse blev overtaget og nedrevet. Flere grunde solgt fra til beboere i byen. Grønne pæne områder er opstået. Byens ansigt er blevet forskønnet – nu kan vi være stolte af vores by. Undervejs købte selskabet også et forfaldent hus, der blev sat helt sat i stand af frivillige kræfter og solgt igen.

Sideløbende havde idrætsforeningen ikke ligget på den lade siden. Der blev anlagt et nyt fodboldtræningsanlæg øst for byen til ca. 2 mill. kommunale kroner.

Samtidig fik bestyrelsen for den selvejende institution –”Vestervig-Agger hallen” blod på tanden og forelagde et projekt på godt 3 mille for den dengang  foundraiser Otto Lægaard. ”Det er alt for lidt” – sagde Otto. Herefter lavede man et projekt på en større tilbygning til hallen på 11 millioner kroner. ”Nu ligner det noget” – sagde Otto. Pengene blev skaffet og den nye flotte tilbygning blev rejst. Men da vi fik ca. 8 mill. kr. i områdefornyelsesmidler blev der anvendt en del heraf til yderligere udbygning.  Nu har vi en særdeles flot ”Aktivitetscenter Vestervig-Agger” med alle faciliteter. Den er vi også meget stolt af!

Vi havde kæmpet i mange år for at få fat i det gamle Thinghus fra 1833. Med velvillig hjælp fra kommunen i form af et rente- og afdragsfrit lån i 10 år kunne vi for få år siden erhverve bygningen der for fondsmidler er restaureret for 1,5 mill. kroner. Lokale kunstnere skaber nu liv i bygningen,  og til foråret åbner vi et ”Fængsels- og Retshistorisk museum” her. Det skal være stærk medvirkende til, at trække bl.a. flere turister til byen.

Genrejsningen af Vestervig kører ad 3 parallelle strenge:1) ”Vestervig Byfornyelse Aps har arbejdet med de tomme huse – det arbejde er stor set overstået med bragende succes. Der venter nu andre opgaver bl.a.  i form af administration af det nye Mulighedernes hus.         2) Borgerforeningen kører en masse projekter ved hjælp af selvstændige udvalg. Byforny-    elsesudvalget udvikler nye ideer. 3) Andre foreninger og institutioner i byen arbejder også ihærdigt. Eks. omfattende renovering af sognehuset i menighedsrådets regi,  og ikke at forglemme eksemplet med Aktivitetscentret og idrætsforeningen.

Kort sagt er recepten: Stå sammen og gør det nødvendige arbejde gennem mange år –forskøn byen ved fjernelse af faldefærdige huse og skab grønne rekreative områder –

Find noget der kan lokke bessøgende til byen og skabe mere liv – gå ikke i hold. Bliv ved med at arbejde på udvikling.

Her i byen har vi stået sammen om at genrejse vores gamle atmosfærefyldte by. Det er lykkedes. Vi har en fremgang i indbyggere fra 616 til nu knap 700. Vi har vendt afvikling til udvikling. Vi er ikke færdige endnu. Der venter et stort projekt i Klosterparken – Thys største overdækkede udendørs scene bliver rejst af frivillige. Her vil der blive afviklet store koncerter mv. i sommerhalvåret. Men det bliver selvfølgelig ikke ved det. Mange andre ting kommer i spil fremover.

Vi er særdeles glade og taknemmelige for den anerkendelse, vi har opnået fra mange sider. Det har været en ren jubelår i år:  Først fik vi NORDEAs Initiativpris – så blev formanden for ”Vestervig Byfornyelse Aps” – Bjarne Nielsen – udnævnt til Årets ildsjæl i Danmark, og nu – Ikke mindst – kåringen til ”Årets landsby 2013”.

Tak til dommerkomiteen for, at I har valgt os. Vi lover Jer, at vi i årene fremover skal vise, at I ikke tog fejl af denne udnævnelse. og vi håber da, at I vil følge os og komme på besøg igen i Klosterbyen Vestervig.

Til sidst vil jeg håbe, at I følger os og kommer på besøg igen.

Tak.

Skal vi alle rejse os og udbringe et trefoldigt leve for vores gamle Klosterby, Vestervig, med alle gode ønsker for en lys fremtid.

Vestervig længe leve   ………………….

Keld Jensen, formand for VESTERVIG HÅNDVÆRKER- & BORGERFORENING.

——————————————————————————————————————–
~~~~~~~~~~~~

Billeder fra kåringen og fra Vestervig iøvrigt.